Udržateľnosť s odľahčeným sklom je ľahká

Lightweight glass design

Odľahčené udržateľné sklenené fľaše od Vetropacku sú silným argumentom, čo sa týka životného prostredia. Odľahčené sklo znižuje spotrebu energie a surovín a chráni tým zdroje.

Výrobu tenkostenných fliaš z odľahčeného skla umožnili nové výrobné technológie. Namiesto tradičného postupu dvakrát fuk, používame úzkohrdlý lisofuk. Technológia odľahčeného skla zaručuje sklenené obaly z výrazne nižšou hmotnosťou, ktoré sú avšak rovnako stabilné a pevné ako ich ťažšie varianty. Zostávajú zachované tiež ekologické výhody tradične vyrábaného skla: odľahčené sklenené obaly sa chovajú absolútne neutrálne voči svojmu obsahu a sú 100% recyklovateľné.

Designing sustainable glass

Nové výrobné technológie

Pri výrobe obalov z odľahčeného skla používame v rannej fáze konštrukcie metódu “konečných prvkov”. Naši dizajnéri identifikujú tie miesta obalu, ktoré sú vystavené zvláštnej záťaži. Na odstránenie tejto záťaže často stačia len nepatrné úpravy geometrie obalu. Odľahčené sklo možno plniť a skladovať bez straty kvality.

Úspora s odľahčeným sklom

Odľahčené sklo šetrí suroviny, hmotnosť aj náklady na dopravu. Nižšia hmotnosť zjednodušuje distribúciu k zákazníkovi a spotrebiteľovi. Náklady na dopravu a skladovanie pritom klesajú. Nové odľahčené sklo prináša úžitok pre plniarne, obchod, spotrebiteľov aj životné prostredie.

Progresívne ekológie

Úspory hmotnosti znamenajú ochranu zdrojov. Výrazne nižšia spotreba materiálu a vysoký podiel črepov vo výrobe odľahčených sklenených fliaš prináša výrazné úspory emisií CO2 . Osvedčené ekologické prednosti sklenených fliaš, ich 100% opätovná použiteľnosť a absolútna neutralita voči obsahu zostávajú samozrejme v plnej miere zachované tiež u fliaš s odľahčeného skla.