Ľahká udržateľnosť

Lightweight glass design

Odľahčené sklo je silným argumentom, čo sa týka životného prostredia. Odľahčené sklo znižuje spotrebu energie a materiálu, a chráni tak zdroje a suroviny.

Výrobu obzvlášť tenkostenných obalov z odľahčeného skla umožnili nové výrobné metódy. Miesto tradičného postupu dvakrát fuk používame úzkohrdlový lisofuk. Technológia odľahčeného skla zaručuje sklenené obaly s výrazne zníženou hmotnosťou, ktoré sú však rovnako stabilné a pevné ako ich ťažšie varianty. Taktiež zostávajú zachované ekologické výhody tradične vyrábaného skla: ľahké sklo sa správa absolútne neutrálne voči svojmu obsahu a je stopercentne recyklovateľné.

Designing sustainable glass

Nová výrobná technológia

Pri výrobe obalov z odľahčeného skla používame v ranej fáze konštrukcie metódu „konečných prvkov“. Naši dizajnéri identifikujú miesta obalu, ktoré sú vystavené zvláštnym zaťaženiam. Na eliminovanie týchto zaťažení stačia často len nepatrné úpravy geometrie obalu. Odľahčené sklo je možné plniť a skladovať bez ujmy na kvalite.

Úspora s odľahčeným sklom

Odľahčené sklo šetrí suroviny, hmotnosť aj náklady na prepravu. Nižšia hmotnosť zjednodušuje prepravu k zákazníkovi a spotrebiteľovi. Náklady na dopravu a skladovanie pritom klesajú. Nové odľahčené sklo prináša úžitok pre plniarne, obchod, spotrebiteľa aj životné prostredie.

Progresívna ekológia

Úspory hmotnosti znamenajú ochranu zdrojov. Výrazne nižšia spotreba materiálu a vysoký podiel črepov vo výrobe odľahčených sklenených fliaš prinášajú výrazné úspory emisií CO2.

Osvedčené ekologické prednosti sklenených fliaš, ich 100% opätovná použiteľnosť a absolútna neutralita voči obsahu zostávajú samozrejme v plnej miere zachované taktiež v prípade fliaš z odľahčeného skla.