Udržateľné hospodárenie zaisťuje obchodný úspech

Trvalá udržateľnosť a dlhodobý ekonomický úspech idú ruka v ruke. Udržateľné konanie zaisťuje obchodný úspech, pretože energetická účinnosť a ochrana zdrojov usporia náklady, ktoré sú z hľadiska podnikovej ekonomiky nevyhnutné pre obstátie v konkurencii.

Ochrana životného prostredia je pre nás v každom ohľade faktorom úspechu

  • Udržateľné výrobné postupy a udržateľné produkty sú jasným trendom.
  • Naši zákazníci očakávajú informácie o produktoch, týkajúcich sa životného prostredia.
  • Opatrenia pre vyššiu energetickú účinnosť sa kladne prejavujú na bilancii CO2 a na štruktúre nákladov.
  • Vďaka používaniu väčšieho množstva použitého skla ako sekundárnej suroviny spotrebujeme menej energie a materiálu, optimalizujeme odpadové hospodárstvo a emisie vo výrobnom procese, zlepšujeme ekologickú stopu našich sklenených obalov.

Technologické inovácie a ekologické projekty

1. Energeticky účinné a nízkoemisné taviace vane

Pre výrobu skla sú nevyhnutné vysoké teploty, ktoré spravidla dosahujeme pomocou plynu ako zdroja energie. V taviacej vani sa zmes použitého skla a primárnych surovín zahreje na cca 1 600 stupňov Celzia. To je energeticky veľmi intenzívny proces. Aby bolo zaistené ekologické používanie potrebnej energie na tavenie a permanentné znižovanie emisií, pri každej stavbe novej taviacej vane a každej pravidelnej revízii dôsledne dbáme na používanie najmodernejších technológií. K aktuálnym príkladom patrí výmena vane na číre sklo v českom závode Vetropack Moravia Glass a stavba novej vane na farebné sklo v rakúskom závode Vetropack v Kremsmünsteri.

Medzi nedávne príklady patrí nové zariadenie na výrobu farebného skla v chorvátskom závode Vetropack v Hume na Sutli, ktorý viedol nielen k výraznému zvýšeniu kapacity, ale taktiež umožňuje lepšie pracovné podmienky, vyššiu produktivitu a nižšiu spotrebu energie. To posilňuje konkurencieschopnosť nielen Vetropacku Straža, ale aj celej skupiny.

2. Aká ľahká je udržateľnosť: odľahčené sklo

Technológia odľahčeného skla znižuje hmotnosť skleneného obalu, zatiaľ čo všetky ostatné výhody skla zostávajú zachované: odľahčené sklo je bez akejkoľvek ujmy na kvalite recyklovateľné zo 100 percent a správa sa absolútne neutrálne voči obsahu. Tenkostenné sklenené obaly sú pritom rovnako stabilné ako bežné obaly zo skla.

Zo zníženia hmotnosti profituje životné prostredie: menej surovín, nižšia spotreba energie a materiálu, menšie náklady na prepravu, menej emisií CO2. Nové odľahčené sklo prináša úžitok nielen pre životné prostredie, ale aj pre stáčiarne, obchod a spotrebiteľov.

3. Nové celoskupinové inovačné centrum 

Inovačné centrum otvorené v roku 2020 v závode Pöchlarn v Rakúsku bolo ďalej rozšírené a od januára 2022 bolo organizačne začlenené do divízie Technológie a výroba. Výskumné centrum Inovačného centra bude zamerané na vývoj procesov a produktov a tiež digitalizáciu. Za týmto účelom je plánované ďalšie navýšenie personálu. Súčasné projekty sa zaoberajú napríklad možnosťami výroby obalového skla so zníženým obsahom CO2, vývojom nových procesných technológií na výrobu odľahčených sklených obalov a vývojom digitalizovaných sklenených fliaš, ktoré umožňujú úplnú transparentnosť a vysledovateľnosť životného cyklu. To je relevantné v neposlednom rade z dôvodu trendu viacnásobného používania sklenených obalov.