Novinky, 27.06.2019

Ďalší Zlatý kľúč v zbierke Vetropacku Straža

Na konferencii chorvátskych exportérov, konanej v júni boli ocenení najlepší chorvátski vývozcovia. Medzi víťazov sa zaradil aj Vetropack Straža, ktorý získal Zlatý kľúč ako najlepší exportér do Talianska.

Asociácia chorvátskych exportérov zastupuje spoločnosti a organizácie, ktorých poslaním je podporovať a reprezentovať záujmy chorvátskeho exportného priemyslu. Každý rok sú najúspešnejší chorvátski vývozcovia počas výročnej konferencie ocenení Zlatým kľúčom. Vetropack Straža bol nominovaný za dva trhy: srbský a taliansky. Dlhodobý záväzok Vetropacku Straža voči talianskemu trhu z neho urobil najlepšieho vývozcu práve na tomto trhu.

Vetropack Straža vyviezol v roku 2018 do susedných krajín a západnej Európy 73% svojej ročnej produkcie. V posledných desiatich rokoch bol tento jediný chorvátsky výrobca sklených obalov niekoľkokrát ocenený Zlatým kľúčom ako najlepší vývozca do Srbska, Slovinska a Talianska, čo vyzdvihuje jeho povesť úspešného a proexportne orientovaného podniku.

Najpredávanejšími sklenenými obalmi, ktoré spoločnosť Vetropack Straža dodáva na taliansky trh, sú fľaše na víno, minerálnu vodu a populárny nápoj Schweppes.