Novinky, 07.04.2020

Európsky a americký sklársky priemysel vzdáva poctu všetkým zamestnancom, ktorí vytrvalo pracujú na tom, aby udržali základný priemysel v chode

GPI, FEVE a FERVER znova zdôrazňujú význam výroby skla pre potravinársky, nápojový a farmaceutický priemysel

US Glass Packaging Institute (GPI), Európska federácia obalového skla (FEVE) a Európska federácia recyklátorov skla (FERVER) vydali nasledujúce prehlásenie, aby poďakovali všetkým zamestnancom za odhodlanie a nasadenie počas pandémie COVID-19 v snahe udržať sklársku výrobu a zásobovať dôležité priemyselné odvetvia: „Priemysel obalového skla, jeho zamestnanci a partneri v dodávateľskom reťazci hrajú zásadnú rolu v mene potravinárskych, nápojových a farmaceutických spoločností. Aby bolo zabezpečené účinné zásobovanie potravín a balených nápojov v obchodoch, musí sklársky priemysel zostať v prevádzke počas pandémie ako „nevyhnutný“. Narušenie výroby potravinárskeho a nápojového obalového priemyslu by značne narušilo schopnosť verejnosti nakupovať potraviny a nápoje vo svojom obchode s potravinami v dobe, kedy je dopyt značne vyšší, a tieto predajne zostávajú pre zabezpečenie potravín na celom svete životne dôležité.“

Okrem rôznych opatrení, ktoré sú vykonávané všetkými členmi GPI, FEVE a FERVER za účelom ochrany svojich zamestnancov a zabezpečení ich bezpečnosti, sú prijímané ďalšie opatrenia pre zabezpečenie ich zdravia a pohody v priebehu vývoja situácie. „Výrobcovia skla v Spojených štátoch amerických aj v Európskej únii usilovne pracujú na ochrane bezpečnosti a zdravia svojich zamestnancov a naďalej zabezpečujú dodávky nových sklenených fliaš a nádob pre potravinársky, nápojový a farmaceutický priemysel. GPI, FEVE a FERVER dôsledne dodržiavajú pokyny a odporúčania zverejnené Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) a ďalšími príslušnými orgánmi a situáciu pozorne sledujú. „Bezpečnosť zamestnancov je našou prvou a prvoradou prioritou, najmä v tejto neistej dobe.“

V tejto súvislosti sú spracovatelia odpadov a recyklačné odvetvia tak isto kľúčoví pre zabezpečenie stáleho zásobovania obalovým materiálom zo skla pre potravinársky a nápojový priemysel. Preto je dôležité pokračovať v recyklácii sklenených obalov do príslušných zberných nádob. Získavanie miestnych materiálov z recyklačných činností za účelom výroby nových sklenených obalov bude aj naďalej umožňovať priemyslu lokálne pracovať a udržiavať jeho výrobu na udržateľnej úrovni.

„Úloha recyklácie v dodávateľskom reťazci sklenených obalov je zásadná. V Severnej Amerike je priemerný obsah recyklovaného skla jedna tretina každej novej nádoby a v EÚ je tento obsah v priemere 52%. Používanie recyklovaného skla využívaním miestneho odpadu nielen znižuje závislosť na surovinách, ale tiež prispieva k udržateľnejšiemu životnému prostrediu a ekonomike. Recyklátori skla a výrobcovia potrebujú vysoko kvalitný materiál, aby mohli vyrábať vysoko kvalitné poháre, fľaše a nádoby. Odporúčame preto vládam, aby pokračovali vo svojich recyklačných programoch, najmä v tejto kritickej dobe, aby výrobcovia skla mohli vyrábať nové, bezpečné výrobky, ktoré podporujú celosvetový zdravotnícky systém a náš potravinársky, nápojový a farmaceutický priemysel.“

„GPI, FEVE a FERVER zostávajú plne odhodlaní vyrábať a recyklovať sklo. Naše organizácie držia pevne spolu a v tejto náročnej dobe pokračujú v príprave sklenených fliaš a nádob od výrobcu na stôl.“

 

Tlačová správa je dostupná na: https://feve.org/euusglassindustryessentialroleincovid/

 

O GPI

Glass Packaging Institute (GPI) bol založený v roku 1919 ako Asociácia výrobcov obalového skla v Severnej Amerike. V mene výrobcov sklenených obalov a ich obchodných partnerov, GPI prezentuje sklo ako optimálnu obalovú formu, rozširuje environmentálnu a recyklačnú politiku, publikuje štandardy priemyslu a vzdeláva profesionálov v oblasti obalov.

 

O FEVE

FEVE je federácia európskych výrobcov sklenených obalov a strojovo vyrábaného skla. Jej členovia vyrábajú viac ako 20 miliónov ton skla ročne. Toto združenie má približne 60 členov, ktorí patria asi k 20 nezávislým korporátnym skupinám. Výrobné závody sa nachádzajú v 23 európskych štátoch a zahŕňajú globálne silné a významné spoločnosti, pracujúce pre svetové najväčšie spotrebiteľské značky.

 

O FERVER

FERVER je európske združenie spoločností recyklujúcich sklo s viac ako 40 členmi v 20 krajinách, zahŕňa 3 krajiny, ktoré nepatria do EÚ (Nórsko, Rusko a Turecko). Združenie sa snaží o prepojenie priemyslu recyklácie skla na európskej úrovni. FERVER podporuje na udržateľnom základe dialóg s inštitúciami Európskej únie a európskymi organizáciami, ktorých činnosť súvisí s recykláciou skla.