Novinky, 31.10.2019

Množstvo obalového skla určeného na recykláciu dosiahlo v EÚ rekordných 76%

V roku 2017 vzrástlo pôsobivé množstvo skla určeného na recykláciu na 76%, teda o jedno percento v porovnaní s predchádzajúcim rokom. To ukazuje na vynikajúci výkon obehového hodpodárstva v EÚ v oblasti obalového skla. Napriek tomu je potrebné urobiť ešte viac, aby sa aj zvyšných 24% skla vrátilo späť do výrobného cyklu.

Brusel a Bülach, 30. októbra 2019

Najnovšie údaje z priemyslu, uverejnené Európskou federáciou obalového skla (FEVE) ukazujú, že priemerné množstvo skla určeného na recykláciu vzrástlo v roku 2017 na rekordných 76%. Väčšina z 30 miliárd zozbieraných obalov sa vracia späť do výrobného procesu jednej zo 160 sklární po celej Európe, čím sa zabezpečuje spoľahlivé a vysoko efektívne obehové hospodárstvo v spracovaní obalového skla.

Použité sklo je najdôležitejšou surovinou pri premene z fľaše na novú fľašu. Výsledkom sú významné ekologické, sociálne a ekonomické prínosy v rámci hodnotového reťazca, pre našich zákazníkov a pre konečného spotrebiteľa. Recyklácia skla umožňuje odvetviu obalového skla dramaticky znížiť jej environmentálnu stopu, a to úsporou energie a surovín, ďalej mu pomáha udržať 125 000 pracovných miest v EÚ a tým stabilizovať európsky trh práce. Viac ako 70% surovín cestuje do sklární menej ako 300 km a jednotlivé sklárne dodávajú viac ako polovicu svojich výrobkov v okruhu 300 km.

Avšak, je nutné podotknúť, že 76% skla určeného na recykláciu je iba priemerom v celej Európe a maskuje dosť rôznorodú situáciu v jednotlivých krajinách. Najlepšie sa darí Švédsku, Belgicku, Dánsku, Rakúsku, Slovinsku a Švajčiarsku, ktoré majú viac ako 90% podiel návratnosti skla, tesne za nimi nasledujú ďalšie vysoko úspešné krajiny ako Nemecko, Írsko, Taliansko, Holandsko a Luxembursko s podielom viac ako 80%. Je však potrebné urobiť viac v krajinách ako Poľsko, Spojené kráľovstvo, Rumunsko, Bulharsko, Grécko, Maďarsko a Portugalsko, kde stále existuje potenciál pre rast. Každá krajina bude potrebovať svoju vlastnú, presne cielenú a prispôsobenú stratégiu na zabezpečenie väčšej a lepšej recyklácie.

Je obzvlášť potešujúce, že krajiny, v ktorých spoločnosť Vetropack prevádzkuje svoje sklárne, patria medzi krajiny s najvyššou mierou zberu skla. Na prvom mieste sú Švajčiarsko, Rakúsko a Taliansko, po ktorom nasledujú Česká republika a Slovensko. Napriek tomu, že sa Chorvátsko nachádza pod európskym priemerom, jeho množstvo skla určeného na recykláciu je na úrovni 51%. Vzhľadom na početné recyklačné aktivity spoločností skupiny Vetropack bude množstvo skla určeného na recykláciu v najbližších rokoch ďalej stúpať, a to najmä v krajinách, ktoré stále nedosahujú najlepšie miesta v rebríčku.

(1)       Pozrite si štatistiku recyklácie FEVE 2017 uverejnenú na webovej stránke FEVE: www.feve.org