Novinky, 19.07.2021

Náš manifest "Budúcnosť je jasne daná" (Feve – Európska federácia obalového skla)

Všetci sa usilujeme o lepšie zajtrajšky - svet, kde sú ľudia aj celá naša planéta zdravší a šťastnejší ako dnes. Tvárou v tvár globálnemu otepľovaniu, kríze v oblasti verejného zdravia a hospodárskych otrasov, táto budúcnosť sa zdá viac neistá ako inokedy. Avšak ľudia žiadajú od firiem, štátu i jeden od druhého viac, tak, aby sa dosiahol trvale udržateľnejší svet pre ďalšie generácie.

V týchto turbulentných časoch je povzbudivé vedieť, že čo sa týka ochrany skladovaných produktov, jeden aspekt našej budúcnosti je jasne daný: obalové sklo. Nadčasovosť skla znamená, že obaly, ktoré ľudia mali a majú najradšej, včera aj dnes, sú najlepšou voľbou pre zajtrajšok.

Sklo je voľbou pre ochranu našej planéty. Vyrobené z čisto prírodných surovín, sklo je prirodzené a nespôsobuje významné narušenie životného prostredia. Je to jediný obal, ktorý je ako znovu použiteľný, tak recyklovateľný, s nekonečným životom: sklo sa dá recyklovať zas a znova, stále dookola, na výrobu nových fliaš a pohárov. Tým sa znižuje množstvo odpadu a emisií CO2 a šetria suroviny. Sklársky priemysel pracuje na tom, aby bola výroba skla ešte viac udržateľná a klimaticky neutrálna navrhnutím efektívnejšej sklárskej pece - Pece pre budúcnosť - tak, aby sa dosiahlo zníženie emisií až o 60%.

Sklo je spoľahlivá a osvedčená voľba pre tých, ktorí sa usilujú o zdravý životný štýl. Ako každodenný obalový materiál je sklo dlhodobo udržateľné a bezpečné, čo je zásadne dôležité v čase, keď sú zdravotné požiadavky na obalový materiál stále viac dôležité. Kvôli svojim neodmysliteľným inertným a ochranným vlastnostiam funguje sklo ako bezpečná bariéra pre vonkajšie činitele, to znamená, že sa výrobky v skle dajú uchovať dlhšie, dokonca aj po otvorení. To zo skla robí prirodzenú voľbu nielen pre zachovanie kvality výrobku, ale aj zdravie ľudí, ktorí ho používajú. Sklársky priemysel spolupracuje so zákazníkmi na zavedení puncovej značky skla v obalovom priemysle, ktorá sčasti poslúži ako symbol záväzku voči zdraviu a kvalite.

Sklo je kľúčovým zdrojom pre dosiahnutie prosperujúceho obehového hospodárstva v Európe. Znovu použiteľné a nekonečne recyklovateľné, obalové sklo je vzorom pre obehovosť. Sklenené obaly je možné vrátiť do obchodu a znovu priamo naplniť, alebo zas a znova recyklovať bez straty kvality. Sklársky priemysel - dlhodobý líder v obehovosti - vyzýva zainteresované strany naprieč celým hodnotovým reťazcom, aby "uzavreli kruh" a dosiahli 90% úrovne zberu do roku 2030, aby naše obehové hospodárstvo fungovalo ešte lepšie.

Sklársky priemysel je aj naďalej odhodlaný budovať dlhoročné kultúrne dedičstvo posilnením udržateľného rastu na celom kontinente. Európsky sklársky priemysel sa prispôsobuje a inovuje, aby bola zaistená jeho budúcnosť - budúcnosť profesií, ktoré sú s ním spojené a kľúčových odvetví, ktoré na ňom závisia - a aby sa zabezpečilo, že sklo bude vhodné pre obehové a klimaticky neutrálne hospodárstvo Európy, ktoré bude dosiahnuté po splnení cieľov udržateľnosti stanovených na rok 2050.

Budúcnosť predpovedať nemôžeme. Bude budovaná krok za krokom a podľa voľby každého z nás, pri malých i veľkých príležitostiach. Ale čo sa týka obalov, je budúcnosť jasne daná. Naša budúcnosť je sklo: preferovaný materiál pre dlhodobo udržateľný, zdravý, znovu použiteľný a nekonečne recyklovateľný obalový priemysel s uzavretým recyklačným cyklom. Voľbou skla volíme lepšiu budúcnosť - a sľubujeme, že prispejeme svojím dielom k tomu, že ju premeníme na skutočnosť. Je to sľub chrániť zdravie - planéty, ľudí, spoločnosti - tak, že budeme prosperovať my i ďalšie generácie.

Sklo. Voľte zajtrajšok, už dnes.    

O združení Feve: 

Feve – Európska federácia obalového skla – je združenie európskych výrobcov sklenených obalov na potraviny a nápoje ako aj fľašiek pre kozmetiku a liečivá. Členskú základňu združenia tvorí asi 60 firiem patriacich do viac než 20 nezávislých skupín. Jej členovia produkujú 80 miliárd sklenených obalov ročne a sú medzi nimi významné spoločnosti pracujúce pre celosvetovo najväčšie spotrebiteľské značky. So svojimi 160 výrobnými závodmi rozmiestnenými po 23 európskych štátoch je tento priemysel v Európe kľúčovým ekonomickým partnerom a udržiava v rámci uceleného dodávateľského reťazca 125 000 pracovných miest.