Novinky, 01.07.2021

Poznáme víťazov Malých vecí

V marci naša spoločnosť Vetropack Nemšová s. r. o. v spolupráci s MAS Vršatec vyhlásila druhý ročník úspešného grantového programu Malé veci okolo nás, ktorého výhercovia získavajú grant vo výške 500 EUR.

Tento rok sa nám prihlásilo 11 pestrých projektov, ktoré zaujali nielen vizuálnou ukážkou budúceho stavu, ale hlavne svojím prínosom pre lokálne komunity. Zamestnanci spoločnosti mali možnosť rozhodnúť o výhercoch programu svojím hlasom do dňa 15.6.2021, v tejto chvíli vám môžeme víťazné projekty stručne predstaviť:

  • Turisticko-informačná maľba na mostnom pilieri v Ľuborči od pani Kataríny Holíčkovej z Dolnej Súče
  • Vzdelávacie átrium s tabuľovou stenou v exteriéri Materskej školy na Ul. Kropáčiho v Nemšovej
  • Informačná tabuľa na mieste bývalej lesnej železničky v Ľuborči od občianskeho združenia Hubert so sídlom v Ľuborči
  • Revitalizácia detského ihriska na sídlisku Janka Palu v Nemšovej – projekt zaslaný pani Vierou Benkovou z Nemšovej
  • Drevená lavička s knižnou búdkou pri rybníku Važina, o ktoré sa postará pán Vojt z Kľúčového