Novinky, 28.01.2020

Sklenené obaly sa v Európe aj naďalej tešia stabilnému rastu produkcie

Európska výroba sklenených obalov na potraviny a nápoje naďalej rastie (1). Zvýšenie o 2% v tonách zaznamenané v prvej polovici roka 2019 je najlepším výsledkom za posledné štyri roky.

Bülach a Brusel, 28. januára 2020 - tento silný rast je obzvlášť pozoruhodný vzhľadom k prevládajúcim makroekonomickým trendom v Európskej únii. "Rok 2019 bol pre mnohé významné európske ekonomiky náročným rokom. Impozantné čísla výroby a predaja obalového skla však poukazujú na zdravý, robustný a dynamický priemysel, "vysvetľuje Paul Sammon, vedúci odvetvia vo Vivid Economics, ktorý podáva správy a analyzuje dáta pre FEVE. "Zvýšenie rastu naznačuje, že toto odvetvie zostáva pre zákazníkov a investorov príťažlivé a že obalové sklo bude ústredným bodom udržateľnej obehovej ekonomiky."

Nákupné správanie spotrebiteľov je ovplyvnené obavami o udržateľnosť. "Príležitosť rastu pre značky dnes spočíva v schopnosti kombinovať to, čo je dobré pre životné prostredie s tým, čo je dobré pre spotrebiteľa. Tento zvýšený dopyt po skle odráža rastúcu snahu spotrebiteľov o zdravý a udržateľný životný štýl aj pri výbere obalov, "uvádza Michel Giannuzzi, prezident FEVE.

Sklenené obaly sú bezpochyby vedúcim obalovým materiálom pre veľa druhov nápojov, ako sú pivá, vína, šumivé vína alebo liehoviny, a neustále získavajú trhový podiel v sektore potravín, vôd a nealkoholických nápojov.

(1)          Viď webové stránky FEVE .

O FEVE

FEVE je asociácia európskych výrobcov sklenených obalov a strojovo vyrábaného skla. Jej členovia vyrobia viac ako 20 miliónov ton skla ročne. Združenie má asi 60 členov z radov približne 20 nezávislých skupín. Výrobné závody sa nachádzajú v 23 európskych krajinách a zahŕňajú globálne najziskovejšie akciové spoločnosti a ďalšie významné firmy, ktoré pracujú pre najväčšie svetové spotrebiteľské značky.

O výrobe obalového skla

Európsky priemysel obalového skla poskytuje európskym a svetovým zákazníkom širokú škálu sklenených obalov pre potraviny a nápoje, ako aj flakóny pre parfumériu, kozmetiku a farmáciu. So svojimi 160 výrobnými závodmi nachádzajúcimi sa v celej Európe je významným prispievateľom do európskeho hospodárstva a udržuje v celom dodávateľskom reťazci 125 000 priamych a nepriamych pracovných miest.