Novinky, 13.11.2020

Vyhlásenie víťazov výtvarnej súťaže

V auguste 2020 sme vyhlásili výtvarnú súťaž pre deti do 15 rokov na tému "Čo by si prialo sklo".

Tento rok ste nám poslali výnimočné obrázky, spolu až 240 diel. Pred komisiou stála veľmi ťažká úloha vybrať 13 výherných obrázkov. Diela tohtoročných výhercov nájdete na priloženom obrázku. Výhercom blahoželáme a prosíme o strpenie, kalendáre sú vo výrobe.