Kľúčové ukazovatele

Údaje o výsledkoch
       
Čistý predaj za rok 2020 v miliónoch CHF 63.6    
Počet zamestnancov k 31.12.2021 377