Kľúčové ukazovatele

Údaje o výsledkoch
       
Čistý predaj za rok 2020 v miliónoch EUR 71.8    
Počet zamestnancov k 31.12.2020 384