Kľúčové ukazovatele

Údaje o výsledkoch
Čistý predaj za rok 2019 v miliónoch EUR65.2
Počet zamestnancov k 31.12.2019378